T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Polatlı İlçe Halk Kütüphanesi

İstatistikler

2016 YILI 01 OCAK- 31  ARALIK TARİHLERİ ARASI İSTATİSTİKİ VERİLER

 

Toplam Kitap Sayısı47871
Yıl İçinde Gelen Kitap Sayısı3804
Türlerine Göre Kitaplar
Çocuk Kitapları 9945
Yetişkin Kitapları37926
Dillerine Göre Kitap Sayısı
Türkçe46732
İngilizce373
Almanca75
Fransızca45
Arapça 14
Diğer Diller632
Kullanıcı Bilgileri 
Üye Sayısı9347
Ödünç Verilen Materyal Sayısı72362
Toplam Kullanıcı Sayısı 77404
Personel Sayısı11