T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Polatlı İlçe Halk Kütüphanesi

Ödünç Verme

  • Ödünç Verme Bölümü
  • Ödünç Verme Bölümü
  • Ödünç Verme Bölümü
  • Ödünç Verme Bölümü
  • Ödünç Verme Bölümü

    Kütüphaneye üye olan okuyucular Kültür ve Turizm Bakanlığı "Halk Kütüphaneleri Yönetmenliğinde" belirlenen usuller gereğince kütüphaneden kitap ödünç alabilmektedirler.
    T.C. vatandaşı olan kullanıcılar sadece T.C. Kimlik Numarasını gösterir belge ile kütüphaneye üye olabilir ve bu hizmetten faydalanabilir.
    Okuyuculara en fazla 3 kitap 15 gün süreyle ödünç verilmektedir. Okuyucunun isteği olması halinde bu süre kitabı bekleyen başka bir okuyucu yoksa uzatılabilmektedir.
    Ödünç alınan kitabı zamanında getirmeyen okuyucuya, kitap teslim edilinceye kadar başka bir kitap verilmez. Ödünç aldığı kitabı zamanında getirmeyen kullanıcıya birer hafta arayla sözlü uyarı yapılır, e-posta ve telefonla ikinci uyarı yapılır, üçüncü ve son uyarı resmi yazı ile yapılır.
    Ödünç alınan kitabın kütüphaneye teslim edilmesi şarttır. Kitabı kullanılmayacak derecede yıpratan, kaybeden ve iade etmeyen kullanıcıya aynı kitap ya da yeni basımı aldırılır. Kitabın sağlanmaması durumunda kitabın rayiç bedeli kullanıcı tarafından Maliye Bakanlığının ilgili birimine ödenir. Ödemeye ilişkin makbuz kütüphaneye teslim edilir.