T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Polatlı İlçe Halk Kütüphanesi

Hüseyin ÜSTÜNDAŞ

1970 Ankara Nallıhan doğumlu Selçuk Üniversitesinden mezun olup, 1955 yılında öğretmenliğe başladı. Halen Polatlı'da yaşayan şairin "Göz Eskici" ismini verdiği şiir kitabı, ilk kitabıdır.