Polatlı İlçe Halk Kütüphanesi

Hüseyin ÜSTÜNDAŞ

1970 Ankara Nallıhan doğumlu Selçuk Üniversitesinden mezun olup, 1955 yılında öğretmenliğe başladı. Halen Polatlı'da yaşayan şairin "Göz Eskici" ismini verdiği şiir kitabı, ilk kitabıdır.