T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Polatlı İlçe Halk Kütüphanesi

OCAK 2015

Okuma kulübü 15 ocak 2015 tarihinde saat 14.00 de kütüphanede toplandı. Seçilen kitap Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Rus yazar Grigory Petrov tarafından kaleme alınmış, 1923 tarihli kitaptır.
Yazar Grigory Petrov'un çeşitli aralıklarla çıktığı Finlandiya seyahatlerindeki notlardan oluşan eser 1800'lerin son döneminde Finlandiya halkının içinde bulunduğu durumu, cehaletten kurtulmak için başta Johan Vilhelm Snellman olmak üzere ülkedeki bir avuç Fin aydının verdiği olağanüstü mücadeleyi anlatır. Türkçeye ilk defa 1928’de Ali Haydar Taner tarafından çevrildi. 1930’da yeni alfabeyle yeniden basıldı. 1936’daki baskıyı Maarif Vekaleti üstlendi ve öğretmenler için yayınlanan Terbiye Dergisi abonelerine ücretsiz dağıttı. 1928’den 2008’e kadar en az 41 baskısı gerçekleşen kitap, günümüze kadar en çok çevrilen ve yayımlanan yabancı kitaplar arasına girdi. Yayımlandığı devirde Türk aydını ve Türk bürokrasisi, bu kitabının içerdiği fikirleri, ülkede uygulanması gereken bir eğitim ve kalkınma programı olarak kabul etmiştir Çeşitli kaynaklarda Mustafa Kemal Atatürk tarafından askeri okullarda okutulması ve öğrencilere tavsiye edilmesi istendiğinden bahsedilmektedir.
Kitap hakkında kulüp üyelerinden yorumlarda ;

Avukat Hasan AYDIN ; 
Snellmanın ‘ Ne zaman bizim küçük milletimiz kendi büyük komşularından daha yüksek bir medeniyete sahip olursa, o zaman tehlike bertaraf olur’ sözünü kitaptan alıntı yapıyor.

Ziraat Yüksek Mühendisi Osman YÜKSEL ; 
Yöneticilerin , öğretmenlerin , din adamlarının , askerlerin, yegane amaçlarının halkın eğitilmesi , barış ve mutluluk içinde yaşamalarını sağlamak olduğunu vurguluyor.

Emekli Öğretmen Hüseyin Dinçer ; 
Bir ülke hiçbirşeyi yokken nasıl sıfırdan kalkınır kitapta anlatılmaktadır diyor ve okunmasını tavsiye ediyor.

Emekli Subay Tacettin Tezcan ; 
Kitabı Atatürk’ün çevirisini yaptırmış olmasından etkilendiğini, Finlilerin ahlaki yapısını , sorumluluk aşılayan esnek eğitim sisteminin kalkınmalarındaki öncelikleri olduklarını saptıyor. Ayrıca eğitimde sporun, sanatın, müziğin toplum açısından önemini vurguluyor.

Gazeteci Demirşah Karabulut ; 
Keşke ilk okuduğum kitap bu olsaydı’ sözleriyle ne kadar etkilendiğini keskin bir istekle ifade ederken ; kalkınmakta olan ya da geri kalmış ülkeler için Finlandiya’nın iyi bir model olacağını düşünüyor. Milli Kültür ve ahlaki değerleri toplumun benimsemesi ve birlik ve beraberliğin sağlanması yanında ekonomik kalkınmanın da birlikte olacağının sentezlerini de yorumlarına katıyor.

Emekli Öğretmen İbrahim Kaygusuz; 
toplumsal kalkınmanın Finlandiya’nın 1800 lü yıllarda içinde bulunduğu durumun kitapta anlatıldığından sonrasında toplumdaki önder kişilerin eğitim sayesinde kalkınmayı nasıl sağladıklarını saptadıktan sonra Finlandiya’nın daha iyi bir yaşama kavuşmalarını ifade ediyor. Ancak Kitapta eksik olan bir tarafın da altını çiziyor. Kitabın ekonomik kalkınmanın , özellikle sosyal adaletin sağlanması konusunda yeterince belirtilmediğini de ekliyor.

Kimya Mühendisi Gaffar Polat ;
Herkesin yaşamdan bir şeyler koparmak peşinde olduğunu ancak bizlerinde hayata bir şeyler katması gerektiğine dikkat çekiyor.

Emekli Öğretmen Önder Kilerciler ;
Eğitimin yaşayarak yapılması gereğini söyledikten sonra da insanın kişiliğinin gelişmesin de müzik, resim, beden eğitimi , mutlaka gereklidir diyerek devam ederken Eğitime ülke gelirinin belli ölçüde değil , ilk sırada ve AR-GE ye yetecek kadar olmalıdır vurgusunu da yapıyor.

Serbest çalışan Musa Su ;
Eğitim için yapılan hiçbir yatırımda iflas edilmeyeceğini bilginin tesirinin atom bombasından daha güçlü olduğunun tespitini veriyor.

Sigorta Acentası işletmecisi Sema Tataroğlu ;
Canlı ruha ve büyük bilgiye ihtiyaç duyulan öğretmenlik mesleğinin bir toplumun gelişmesinde vazgeçilmez bir koşul olduğu aydınlık gelecek için ülkedeki kültür seviyesi için yapılan acımasız ve ısrarlı kültür savaşının ruhunu sonunda ulaşılan büyük başarıyı kitabın çok iyi anlattığını ifade ediyor.